• Home
  • เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับเรา

สำนักงานบัญชี อาภรณ์การบัญชี ยังถือได้ว่าครบวงจรของงานบัญชี และภาษีอากรทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็น รับทำบัญชี ปรึกษาวางระบบบัญชี วางแผนภาษีอากร ตรวจสอบบัญชี จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท จดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วน จดทะเบียนพาณิชย์(ร้านค้า) เน้นเรื่อง ได้มาตรฐาน  ถูกต้อง  รวดเร็ว  ราคากันเอง
สำนักงานบัญชี อาภรณ์การบัญชี เกิดขึ้นจากการรวมตัวกันของผู้มีประสบการณ์ทางด้านงานทำบัญชี และภาษีอากร โดยทีมงานของสำนักงานบัญชีมีประสบการณ์ ทางด้านบัญชีมาเป็นระยะเวลามากกว่า 15 ปี ทำให้สะสมประสบการณ์ทางด้านงานบัญชี และภาษีอากร เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างตรงจุด 


นอกจากนี้การให้บริการของสำนักงานบัญชี อาภรณ์การบัญชี ยังถือได้ว่าครบวงจรของงานบัญชี และภาษีอากรทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็น รับทำบัญชี ที่ปรึกษาวางระบบบัญชี วางแผนภาษีอากร ตรวจสอบบัญชี จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท จดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วน จดทะเบียนพาณิชย์(ร้านค้า) 

ซึ่งลูกค้ามาใช้บริการกับสำนักงานบัญชี อาภรณ์การบัญชี จะเรียกได้ว่ามาที่เดียวแล้วครบทุกอย่างที่ให้บริการ โดยทางสำนักงานบัญชี อาภรณ์การบัญชี เน้นเรื่อง ได้มาตรฐาน  ถูกต้อง  รวดเร็ว  ราคากันเอง 


นอกจากประสบการณ์ทำงานด้านบัญชีแล้วสิ่งที่สำนักงานบัญชี อาภรณ์การบัญชี ยึดถือไว้เป็นหัวใจสำคัญของการทำงานคือ “ ได้มาตรฐาน  ถูกต้อง  รวดเร็ว  ราคากันเอง  ” มาเป็นอันดับแรก


ด้วยนโยบายและหลักการปฏิบัติของสำนักงานบัญชีที่ดีจึงทำให้สำนักงานของเราได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าทุกประเภท  ทางสำนักงานบัญชีฯ จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงจะได้รับการพิจารณาจากท่าน หากมีข้อสงสัยสอบถามประการใด ทางสำนักงานยินดีให้คำปรึกษา แนะนำด้วยความเต็มใจ แม้ไม่ได้เป็นลูกค้ากันค่ะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่

โทร       : 02-0288713 
มือถือ      : 092-5526252
ไอดีไลน์ :@apornbunchee1
อีเมล     : ap_lei@hotmail.com
เว็บไซต์ : www.apornbunchee.com

@apornbunchee1
เพิ่มเพื่อน